Pakalpojumi

Mūsu komanda veido dīķa projektus ne tikai individuāliem komersantiem, bet arī nodrošinām projektu izveidi Eiropas Savienības atbalsta programmām. Dīķa projekta izveidi piedāvājam visā Latvijas teritorijā!

Dīķa projekta izstrāde

Pirms esi iecerējis izveidot dīķi privātā saimniecībā, Tev noteikti jāzina, ka dīķa rakšanai būs nepieciešams projekts, kas apstiprināts un ieguvis realizēšanas atļauju. 

Uzzināt vairāk 

Ģeoloģiskā izpēte

Ģeoloģiskā izpēte palīdz noteikt, vai izvēlētā vieta ir piemērota dīķa rakšanai, kāda ir grunts, iepriekš paredzot, cik laikietilpīgs process būs dīķa ierīkošana.

Uzzināt vairāk

Topogrāfija

Lai īstenotu jebkāda veida būvniecību, ir nepieciešams topogrāfiskais plāns, kura specifikāciju nosaka attiecīgā pašvaldība.

Uzzināt vairāk


Atļauju saņemšana

Lai dīķa projekts tiktu apstiprināts, to nepieciešams ne tikai saskaņot ar pašvaldību, bet arī ar Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.

Uzzināt vairāk


Komunikācija ar pašvaldību

Sakārtosim visu nepieciešamo dokumentāciju, lai saņemtu pašvaldības atļauju un tehniskos noteikumus dīķa izveidei. 

Uzzināt vairāk

Ainavas veidošana

Sertificēts arhitekts izveidos ainavas vizuālo noformējumu pēc klienta vēlmēm. Esam realizējuši visdažādākās idejas, sākot ar dīķi, kam ir vairākas salas, beidzot ar lielāku ūdenskrātuvi mēness formā.

Uzzināt vairāk

Tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi paredz ievērot pašvaldības noteiktos norādījumus. Katrai pašvaldībai tie var atšķirties, tādēļ sākumā nepieciešams noteikt, kurā pašvaldības teritorijā īpašnieks vēlas ierīkot dīķi. 

Uzzināt vairāk