Ģeoloģiskā izpēte

Projekta izstrādes ietvaros ietilpst ģeoloģiskā izpēte, kas palīdz noteikt zemes reljefu. Šī izpēte palīdz noteikt, vai izvēlētā vieta ir piemērota dīķa rakšanai, kāda ir grunts, tādējādi, iepriekš paredzot, cik laikietilpīgs process būs tieši Tava dīķa ierīkošana.


Sazināties ar mums

Ieguvumi

Bieži vien klients nezina savas zemes reljefa sastāvu un liels pārsteigums ir tad, kad tiek saņemti ģeoloģiskās izpētes rezultāti. Gadās, ka zeme sevī glabā derīgos izrakteņus, kas ne tikai var paildzināt dīķa izveides procesu, bet arī kalpot kā labs peļņas avots.


Uzzināt vairāk

Kāpēc veikt ģeoloģisko izpēti?

Veicot ģeoloģisko izpēti, tiek noteikts: 

  • Derīgo izrakteņu klāsts, tas uzskaitīts;
  • Smilts – grants, dolomīta atradņu ģeoloģiskā izpēte;
  • Apzināta tehnika, kāda nepieciešama dīķa izveidē.

Ģeoloģiskā izpēte projekta izstrādes ietvaros ir ļoti svarīga, lai ne tikai sekmētu pareizas vietas izvēli, bet arī iepriekš paredzot, cik laikietilpīgs process būs nepieciešamā dīķa ierīkošanā un noteiktu iespējamās derīgo izrakteņu atradnes.