Topogrāfija

Lai īstenotu jebkāda veida būvniecību, ir nepieciešams topogrāfiskais plāns, kura specifikāciju nosaka attiecīgā pašvaldība. Realizējot topogrāfisko plānu, klients saņem plānu ar detālu virszemes uzmērījumu un pazemes komunikācijām. Kad topogrāfija ir izveidota, tā ir jāsaskaņo ar komunikāciju turētājiem un jāreģistrē pašvaldības uzturētāju datu bāzē.


Sazināties ar mums

Topogrāfiskais plāns

Pirms jebkāda veida būvniecības, arī dīķa ierīkošanas, nepieciešams izveidot attiecīgas teritorijas topogrāfisko plānu. Topogrāfiskās kartes bieži vien atšķiras ar nepieciešamās detalizācijas pamatojumu, jo to nosaka pašvaldība, kurā apbūves gabals atrodas.

Veicot topogrāfisko uzmērīšanu, tiek veikta:

  • Zemes robežu uzmērīšana;
  • Dīķa robežu iezīmēšana;
  • Atzīmēti izpildmērījumi, ja tādi ir;
  • Būvasu nospraušana.

Kāpēc nepieciešams?

Zemes robežu uzmērīšana notiek saskaņā ar pašvaldības izstrādāto projekta atbilstības nolikumu, lai turpmāk īpašumu būtu iespējams reģistrēt zemesgrāmatā. Ierīkojot dīķi bez nepieciešamiem dokumentiem un atļaujām, pašvaldība ir tiesīga uzlikt naudas sodu.


Uzzināt vairāk