DĪĶA PROJEKTA IZSTRĀDE

Pirms esi iecerējis izveidot dīķi privātā saimniecībā, Tev noteikti jāzina, ka dīķa rakšanai būs nepieciešams projekts, kas apstiprināts un ieguvis realizēšanas atļauju. Neuztraucies, ja nezini ar ko sākt - mēs palīdzēsim izvēlēties piemērotāko vietu dīķa ierīkošanai, izstrādāsim projektu un iegūsim visas nepieciešamās atļaujas, lai Tavs sapnis realizētos!

Pirms esi iecerējis dīķi izveidot, svarīgi ir saprast, cik lielu platību tas aizņems – ja dīķa virsmas laukums ir lielāks par 0,5 hektāriem, tā ierīkošanas process būs laikietilpīgāks, lai sagatavotu nepieciešamo būvprojektu. Dīķis, kas mazāks par 0,5 hektāriem, klasificējas kā 1.grupas hidrobūve, pirms kura rakšanas nepieciešams būvvaldē iesniegt izstrādātu paskaidrojuma rakstu, kuru sagatavot var tikai sertificēti projektētāji. 

Kad aptuvenā dīķa platība ir izvēlēta, svarīgi ir noskaidrot, vai vietā, kur plānots to rakt, būs ūdens. Visbiežāk klienti izvēlas dīķi ierīkot vietās, kuras nav piemērotas, jo, to izrokot, ūdens tajā neparādās. Lai nerastos šāda situācija, pirms dīķa ierīkošanas nepieciešams veikt vietas ģeoloģisko izpēti. 

Pirms dīķa rakšanas, svarīgi ir zināt, kādam mērķim tas ir paredzēts – zivju audzēšanai, lopu dzirdīšanai, ainavas veidošanai u.c. No izvēles mērķa ir atkarīgs, kādu dīķi veidot un kā to pareizi apsaimniekot turpmāk. 

Kad klients minētās prasības ir apzinājies, darbu uzsāk projektētāji, izveidojot dīķa projektu pēc visām noteiktajām un klienta individuālajām prasībām, saskaņojot to ar nepieciešamajām institūcijām, lai varētu uzsākt dīķa rakšanas darbus. 

Lai noskaidrotu dīķa ierīkošanas projekta izmaksas, sazinieties ar MANS DĪĶIS komandu pa tālruni, e-pastu vai aizpildot kontaktformu!