Tehniskie noteikumi

Katrai pašvaldībai dīķa izstrādes tehniskie noteikumi var atšķirties, tāpēc mūsu komanda, realizējot jaunu dīķa projektu, sākotnēji iepazīstas ar attiecīgas pašvaldības sagatavotajiem noteikumiem, lai izstrādi veiktu pēc precīza tehnisko noteikumu plāna. Ievērojot visus noteikumus un prasmīgi komunicējot ar pašvaldību, dīķa projekts ir apstiprināts ar pirmo reizi un klients var uzsākt tā realizāciju.


Sazināties ar mums

Teritorijas noteikšana

Tehniskie noteikumi paredz ievērot pašvaldības noteiktos norādījumus. Katrai pašvaldībai tie var atšķirties, tādēļ sākumā nepieciešams noteikt, kurā pašvaldības teritorijā īpašnieks vēlas ierīkot dīķi.


Uzzināt vairāk

Noteikumu specifikācija

Visbiežāk tehniskajos norādījumos ir iekļautas prasības, kuras noteicis Ministru kabinets un ierakstījis likuma pantos. Pašvaldības var iekļaut īpašas prasības dīķa projekta realizācijā, piemēram, ka dīķa projektēšana ir jāveic sertificētam meliorācijas sistēmu projektētājam. Tehniskie noteikumi var atšķirties, tāpēc rūpīgi ir jāiepazīstas ar pašvaldības reglamentā noteiktajām dīķa izveides prasībām.