Atļauju saņemšana

Pirms projekta realizācijas ir nepieciešams saņemt atļaujas, kas apstiprina dīķa projekta īstenošanu. Lai dīķa projekts tiktu apstiprināts, to nepieciešams ne tikai saskaņot ar pašvaldību, bet arī ar Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi u.c. Mūsu komanda uzņemas veidot komunikāciju un iegūt visu nepieciešamo dokumentāciju no iestādēm, kas sniedz atļauju dīķa projektēšanai.


Sazināties ar mums

Kādas atļaujas nepieciešamas?

Dīķa izveidei ir nepieciešams projekts un atļauja, ja tā platība ir lielāka par 0,1 hektāriem zemes platības. Nepieciešamās atļaujas:

  • Pašvaldības būvvaldes apstiprinājums;
  • Saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem;
  • Valsts vides dienesta apstiprinājums;
  • Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.

Ļoti svarīgi ir zināt mērķi, kādēļ dīķis tiek ierīkots teritorijā, jo dīķis, kas paredzēts peldēšanai, ainavas veidošanai, zivju audzēšanai vai dabas resursu ieguvei, ietekmē, kādu iestāžu atļauju iegūšana būs nepieciešama.

Projekta saskaņošana

Projekta realizācijas saskaņošana un atļauju saņemšana aizņem zināmu laiku, bieži vien klients izvēlās to darīt pats, taču nepārzina dīķa projekta izstrādes specifikāciju, aizmirstot par kādas svarīgas atļaujas saņemšanu. Mūsu komandai ir liela pieredze komunikācijas veidošanā ar visām nepieciešamajām instancēm atļauju saņemšanai.  


Uzzināt vairāk